Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta

Projekta numurs: 5.3.1.0/16/I/011
Realizācija: 06.04.2017. – 06.04.2022.
Kopējās izmaksas: 1 019 734,76 EUR
Finansējums:

Eiropas savienība Kohēzijas fonds – 590 958,52 EUR,
Cēsu pilsētas SIA “Vinda” 251 024,40 EUR.

Ieguvumi:

Projekta ietvaros tiks realizēti 2 būvdarbu līgumi:

  1. kanalizācijas tīklu izbūve Amatas novada Agras ciemā, pievienojot Agru Cēsu pilsētas kanalizācijas sistēmai,
  2. kanalizācijas tīklu izbūve Cēsu pilsētā.