Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta

Projekta numurs: 5.3.1.0/16/I/011
Realizācija: 06.04.2017. – 16.08.2021.
Kopējās izmaksas: 1 030 594, 34 EUR
Finansējums:

Attiecināmās izmaksas:
Eiropas savienība Kohēzijas fonds – 581 572,05 EUR,
Cēsu pilsētas SIA “Vinda” - 246 996,20 EUR.

Neattiecināmās izmaksas:
Cēsu pilsētas SIA "Vinda"- 202 026,09 EUR

Ieguvumi:

Projekta ietvaros tika realizēti 3 būvdarbu līgumi:

  1. kanalizācijas tīklu izbūve (3,1 km)  Amatas novada Agras ciemā, pievienojot Agru Cēsu pilsētas kanalizācijas sistēmai,
  2. kanalizācijas tīklu izbūve (1,77 km), spiedvada izbūve (0,2 km), kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (0,2 km) Cēsu pilsētā,
  3. kanalizācijas cauruļvada izbūve Ezera iela posmā, Cēsīs.

Sasniegtais rādītājs – kanalizācijas pievienojuma izveide 318 iedzīvotājiem.