Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta

Projekta numurs: 5.3.1.0/16/I/011
Realizācija: 06.04.2017. – 06.04.2022.
Kopējās izmaksas: 1 019 734,76 EUR
Finansējums:

Eiropas savienība Kohēzijas fonds – 590 958,52 EUR,
Cēsu pilsētas SIA “Vinda” 251 024,40 EUR.

Ieguvumi:

Projekta ietvaros tiks realizēti 2 būvdarbu līgumi:

  1. kanalizācijas tīklu izbūve (3,1 km)  Amatas novada Agras ciemā, pievienojot Agru Cēsu pilsētas kanalizācijas sistēmai,
  2. kanalizācijas tīklu izbūve (1,77 m), spiedvada izbūve (0,2 km), kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (0,2 km) Cēsu pilsētā.