Priekuļu novada Priekuļu pagasta Jāņmuižas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija

Projekta numurs: 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/039/051
Realizācija: 09.09.2013.-08.09.2015.
Kopējās izmaksas: 229 464.83 EUR
Finansējums:

Eiropas Reģionālās Attīstības fonda finansējums – 160 777.80 EUR,
Cēsu pilsētas SIA “Vinda” finansējums – 68 687.03 EUR.

Ieguvumi:

Rekonstruētas Jāņmuižas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas