Saules paneļu elektrostacijas 100kW izbūve Lenču ielā 27, Cēsīs

Projekta numurs: 4.2.2.0/21/A/005
Realizācija: 10.05.2022.-10.01.2023.
Kopējās izmaksas: 125 759.99 EUR
Finansējums:

Attiecināmās izmaksas:
Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums - 88 343.80 EUR
Cēsu pilsētas SIA "Vinda" finansējums - 15 590.08 EUR

Neattiecināmās izmaksas:
Cēsu pilsētas SIA "Vinda" finansējums - 21 826.11 EUR

Ieguvumi:

Projekta mērķis ir veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu ūdenssaimniecībā, uzstādot saules paneļu elektrostaciju 100kW Cēsu pilsētas atdzelžotavas teritorijā, kur visa saražotā elektroenerģija tiks izmantota pašpatēriņam- atdzelžotavas iekārtu darbināšanai.