Skaidrojums par ūdens komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvi Cēsu pilsētā.

Atsaucoties uz interneta vietnēs un sociālajos tīklos aktualizēto jautājumu par ūdens komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvi īpašumos, paskaidrojam, ka Cēsu pilsētā spēkā esošo saistošo noteikumu Nr.13 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Cēsu novadā” 18.punkts nosaka:

Ja komercuzskaites mēraparāta mezglu nav iespējams izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā”.

Pakalpojumu sniedzējs Cēsu pilsētas SIA “Vinda”, izsniedzot Tehniskos noteikumus norāda, ka Cēsu pilsētā komercuzskaites mēraparātus uz ūdens ievadiem atļauts ierīkot telpās, kas atrodas pie ēku ārējām sienām vai to tuvumā viegli pieejamā vietā un kurās ir dabiskais vai mākslīgais apgaismojums un gaisa temperatūra nav zemāka par 5 °C (pagrabos, apkures telpās u.c.).