Sveiciens mūsu valsts svētkos!

Sveiciens mūsu valsts svētkos!

Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.

   /K. Skujenieks/