Tiks uzsākti kanalizācijas tīklu izbūves un pārbūves darbi Cēsu pilsētā.

Tiks uzsākti kanalizācijas tīklu izbūves un pārbūves darbi Cēsu pilsētā.

Pamatojoties uz 2018.gada 14.augustā noslēgto būvdarbu līgumu ar pilnsabiedrību “Apse – Juneka Montāža” Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas ietvaros (Nr.5.3.1.0/16/I/011) drīzumā tiks uzsākti kanalizācijas tīklu izbūves un pārbūves darbi Cēsu pilsētas ielās. SIA “Lakalme” pakalpojumu līguma ietvaros ir izstrādājuši divus būvprojektus, kas paredz vienas sūkņu stacijas izbūvi Kaļķu ielā un kanalizācijas tīklu izbūvi un pārbūvi šādās ielās – Celtnieku, Ziemeļu, Mazās Līgatnes, Ceriņu, Jurģu, Mazās Katrīnas, Lenču, Ata Kronvalda, Caunas, Lāču, Kaļķu un Rūpniecības ielās. Līguma darbi tiks uzsākti Rūpniecības ielas rajonā.

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas mērķis ir kanalizācijas tīklu pieejamības nodrošināšana Cēsu aglomerācijas robežās, vides piesārņojuma samazināšana un kanalizācijas tīklu kvalitātes uzlabošana. 2017.gadā V kārtas ietvaros SIA “Vinda” ir veikusi kanalizācijas tīklu izbūvi Amatas novada Līvu ciema Agras teritorijā, nodrošinot pieslēgšanos centralizētajiem kanalizācijas  tīkliem apmēram 150 deklarētajiem iedzīvotājiem.