Turpinām informēt par kampaņu “Lai tīri ūdeņi tavā glāzē!”

Turpinām informēt par kampaņu “Lai tīri ūdeņi tavā glāzē!”

 

Laiks pirmajam randiņam ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu. Tai ir dažādi veidi – šodien iepazīsimies ar krājtvertni jeb nosēdaku.

Šajā DKS uzkrājas notekūdeņi un tie regulāri jāizved uz speciālu attīrīšanas iekārtu.

Kas var radīt šmuci? Krājrezervuārs notekūdeņus nefiltrē un neattīra, bet tikai uzkrāj. Ir rūpīgi jāseko līdzi, lai viss tiktu regulāri izvests, citādi šmuce var nokļūt augsnē. Pēc ekspertu rīcībā esošās informācijas aptuveni 30% īpašnieku nosēdaku saturu ar sūkni pārsūknē uz tuvējo grāvi – tātad šmuce nonāk gruntsūdeņos. Un ļoti iespējams – tavā glāzē.

Klāt ir otrais randiņš ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu. Šoreiz iepazīsim tuvāk septiķi.

Septiķis ir tvertne ar divām vai trim savstarpēji savienotām kamerām un ar speciāli ierīkotu tam sekojošu infiltrācijas sistēmu. Ūdens piesārņojums tiek samazināts par aptuveni 40%, bet atlikušie 60% tiek novadīti zemē, lai tā filtrētu dabiskā veidā.

Kas var radīt šmuci? Septiķi nedrīkst ierīkot blīvi apdzīvotās vietās vai vietās ar augstu gruntsūdens līmeni. Regulāri jātīra – ne retāk kā reizi gadā. Filtrācijas lauks vairāku gadu garumā mēdz aizsērēt un jāveic šīs sistēmas pārbūve.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu “speed dating” turpinās un šodien iepazīsimies ar bioloģisko attīrīšanas iekārtu.

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtai ir nepieciešams nepārtraukts elektrības pieslēgums, lai darbinātu gaisa pūtēju, kas attīrīšanas procesam piegādā gaisu. Šajā sistēmā līdzīgi kā pilsētas attīrīšanas iekārtās notekūdeņus attīra tajos esošās baktērijas. Iekārtas un procesu ir rūpīgi jāuzmana, jo baktērijas ir dzīvi un cimperlīgi organismi.

Kas var radīt šmuci? Iekārtu nedrīkst ierīkot valsts nozīmes aizsargājamo ezeru tuvumā. Ja rodas elektrības pārrāvums, pastāv risks, ka ūdens vidē nonāks neattīrīts. Ja elektrības pārrāvums būs ilgāks par 2 līdz 3 dienām, tad baktērijas nomirs un ūdens netiks attīrīts.