Turpinās Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas darbi.

Turpinās Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas darbi.

Jau ceturto mēnesi vairākās pilsētas ielās aktīvi rosās būvnieki – pilnsabiedrības “Apse-Juneka Montāža” strādnieki, kuri kanalizācijas tīklu izbūves un pārbūves līguma ietvaros veic tīklu būvniecību. Kanalizācijas tīklu izbūve jau pabeigta Caunas, Ata Kronvalda, Rūpniecības, Jurģu, Lāču un Mazā Katrīnas ielā. Darbi vēl turpināsies Lenču, Ceriņu, Celtniecības, Mazā Līgatnes, Ziemeļu ielā. Šo ielu iedzīvotāji tika aicināti ierasties Cēsu pilsētas SIA “Vinda”, lai saņemtu tehnisko dokumentāciju mājas pievadu izbūvei. Daudzi to jau ir izdarījuši, arī pārējie tiek aicināti.

Līgums “Kanalizācijas tīklu izbūve un pārbūve Cēsu pilsētā” tiek  realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/011) ietvaros. Līguma būvuzraudzību veic SIA “Aqua-Brambis”.

Projekta mērķis ir kanalizācijas tīklu pieejamības nodrošināšana Cēsu aglomerācijas robežās, vides piesārņojuma samazināšana un kanalizācijas tīklu kvalitātes uzlabošana. Specifiskā  atbalsta mērķis Nr.5.3.1. ir attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību un kvalitāti, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.