Turpinās ēku energoefektivitātes uzlabošanas darbi.

Turpinās ēku energoefektivitātes uzlabošanas darbi.

Jau otro mēnesi SIA “Vinda” iekšpagalmā garāžas-darbnīcu un administratīvās ēkas ārpusē aktīvi notiek būvdarbi, tiek siltināti ēku pamati un norobežojošās konstrukcijas. Darbu veicējs ir SIA “EKERS”, ar kuriem ir noslēgts būvdarbu līgums par energoefektivitātes uzlabošanu garāžas-darbnīcu ēkā un administratīvajā un caurlaides ēkās.

Līgums tiek realizēts Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. “Energoefektivitātes uzlabošana”  1.2.1.3.i investīcijā “Pašvaldības ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” apstiprinātu projektu par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanu administratīvajā un caurlaides ēkās un darbnīcu-garāžas ēkā ietvarā.

Projekta “Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajā un caurlaides ēkās Valmieras ielā 10, Cēsīs” galvenie uzdevumi ietver norobežojošo konstrukciju kompleksu siltināšanu, apkures sistēmas rekonstrukciju, pārejot no lokālās fosilās apkures sistēmas uz pieslēgumu pilsētas siltumtīklu sistēmai, ventilācijas sistēmas rekonstrukciju.

Projekta “Energoefektivitātes uzlabošana garāžas – darbnīcu ēkā Valmieras ielā 10, Cēsīs” galvenie uzdevumi ietver norobežojošo konstrukciju kompleksu siltināšanu, ventilācijas sistēmas rekonstrukciju, piespiedu ventilācijas sistēmas izbūvi.

Būvdarbu līgumu plānots pabeigt līdz šī gada beigām.