Uzņēmuma darbinieki ciemos pie Igaunijas kolēģiem

Uzņēmuma darbinieki ciemos pie Igaunijas kolēģiem

Šīs nedēļas sākumā Cēsu pilsētas SIA “Vinda” darbinieki pieredzes apmaiņas braucienā apmeklēja ūdenssaimniecības uzņēmumu AS Rakvere Vesi Igaunijas pilsētā Rakvere. Ar šo uzņēmumu un tā vadītāju Urmasu Krikk (Urmas Krikk) esam pazīstami jau daudzus gadus. Vizītes mērķis bija uzzināt, kā AS Rakvere Vesi tiek risināti vairāki Vindai šobrīd aktuāli jautājumi, ņemot vērā arī to, ka Rakveres pilsēta ir tikai nedaudz mazāka par Cēsīm, iedzīvotāju skaits 2017.gadā bija 15 527.

Vizītes darba kārtībā bija šādi jautājumi:

  • ūdens mērītāju lietošanas praktiskā pieredze (jāatzīmē, ka Igaunijā pēc ūdensvada asociācijas iniciatīvas  valsts mērogā  ir izstrādāti noteikumi ūdens mērītāju pārbaudei);
  • ģeotelpiskās informācijas sistēmas – GIS sistēmas izmantošana ikdienas darbā;
  • uzņēmuma darbības rādītāji un struktūra;
  • decentralizētās kanalizācijas sistēmas;
  • NAI procesā radīto dūņu apstrāde un izmantošana.