Veiktas krājrezervuāru izvešanas pakalpojumu cenu izmaiņas.

Veiktas krājrezervuāru izvešanas pakalpojumu cenu izmaiņas.

Informējam, ka no 2021.gada 1.jūlija tiks piemērotas šādas krājrezervuāru izvešanas  pakalpojumu cenas:

1.Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāra izsūkšana, izvešana ar automašīnu IVECO Daily (vakuuma cisternas tipums 3 m3 ) cena 34.00 euro par vienu izvešanas reizi.*

2.Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāra izsūkšana, izvešana ar automašīnu SCANIA P230 (vakuuma cisternas tilpums 5 m3) cena 47.00 euro par vienu izvešanas reizi.*

3.Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāra izsūkšana, izvešana ar automašīnu SCANIA P320 (vakuuma cisternas tilpums 10 m3) cena 78.00 euro par vienu izvešanas reizi.*

* – cenā iekļauts pievienotās vērtības nodoklis 21%

Sīkāk cenu izmaiņas skatīt sadaļā “pakalpojumu cenas”.

Atkārtoti norādām, ka sākot ar 2022.gadu paredzēts stingri uzraudzīt, lai krājtvertnes būtu hermētiskas un tiktu izvestas regulāri, tas ir, atbilstoši patērētajam ūdenim. Ja mājsaimniecība patērē 5m3 ūdens mēnesī, krājtvertne ar tilpumu 5m3 arī jāizved reizi mēnesī. Krājtvertņu izvešana uzņēmumā tiek reģistrēta un ir zināms, ka liela daļa mājīpašnieku tos izved 1-2 reizes gadā, tātad rezervuāri nav hermētiski. Krājtvertnes pārbūve un tā regulāra, ūdens patēriņam atbilstoša tukšošana ilgtermiņā izmaksu ziņā būs daudz neizdevīgāka nekā izvada izbūve no savas mājas līdz ielas kanalizācijas cauruļvadam. Kā redzams Vindas cenrādī, vienas 5m3 mucas sadzīves kanalizācijas izvešana no 01.07.2021. maksās 47,00 EUR.

Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu ietvaros Vinda ir izbūvējusi 27 km pašteces kanalizācijas tīklus un 6,3 km spiedvadu.

Kā notiek pievienošanās kanalizācijas tīkliem:

  • mājas īpašnieks vai pilnvarota persona pieprasa tehniskos noteikumus (vinda/veidlapas) kanalizācijas izbūvei;
  • Vindas tehniskā daļa izstrādā tehniskos noteikumus un uzzīmē situācijas plānu;
  • īpašnieks izvēlas būvfirmu un vienojas par darbu izpildi;
  • tiek saņemta rakšanas darbu atļauja Cēsu novada pašvaldības komunālajā daļā;
  • tiek veikta izvada izbūve;
  • topogrāfs veic izpildmērījumu;
  • īpašnieks Vindā iesniedz izpildmērījumu un iesniegumu par līguma noslēgšanu/papildināšanu par kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu;
  • tiek noslēgts/papildināts (ja ir līgums pat ūdeni) līgums par kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu.