Veselības inspekcija veikusi padziļinātu ūdens kvalitātes pārbaudi

Veselības inspekcija veikusi padziļinātu ūdens kvalitātes pārbaudi

Veselības inspekcija, papildus plānotajam un veiktajam ūdens monitoringam,  izlases kārtā ir veikusi padziļinātu dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudi Cēsu pilsētas centralizētajā ūdensvada tīklā. Tika pārbaudīta 32 testējamo rādītāju atbilstība pieļaujamajām normām. Saņemtajā atzinumā par testēšanas pārskatu apstiprināts, ka dzeramais ūdens Cēsu ūdensvada tīklā visos testējamajos rādītājos ir novērtēts  kā atbilstošs Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumu Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un  kontrole kārtība” prasībām.

Pielikumā: Atzinums par testēšanas pārskatu (03.11.2022. Nr.2.4.8.-21/487)

Atzinums par testēšanas pārskatu_Cēsis_SIA Vinda_Cēsu prof vidusskola

Cēsis_ķīm_BIOR_TP_PV-2022-P-415406_V1

Cēsis_Prof skola_mikrob_BIOR_TP_PV-2022-P-415405_V1

Paraugu ņemšanas akts AF134_Cēsis