Veselības inspekcijas atzinums par dzeramā ūdens kvalitāti Cēsīs

Veselības inspekcijas atzinums par dzeramā ūdens kvalitāti Cēsīs

Veselības inspekcija, papildus plānotajam un veiktajam dzeramā ūdens monitoringam,  izlases kārtā ir veikusi dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudi Cēsu pilsētas centralizētajā ūdensvada tīklā. Ūdens paraugos testējamo rādītāju skaits ir lielāks nekā ik ceturksni ņemtajos ūdens paraugos. Saņemtajā atzinumā par testēšanas pārskatu dzeramais ūdens Cēsu ūdensvada tīklā visos testējamajos rādītājos ir novērtēts  kā atbilstošs Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumu Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un  kontrole kārtība” prasībām.

atzinums_par_testesanas_parskatu