Veselības inspekcijas atzinums par ūdens kvalitāti Cēsīs

Veselības inspekcija, papildus plānotajam un veiktajam ūdens monitoringam,  izlases kārtā ir veikusi dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudi Cēsu pilsētas centralizētajā ūdensvada tīklā. Saņemtajā atzinumā par testēšanas pārskatu apstiprināts, ka dzeramais ūdens Cēsu ūdensvada tīklā visos testējamajos rādītājos ir novērtēts  kā atbilstošs Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumu Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un  kontrole kārtība” prasībām.

Pielikumā: Atzinums par testēšanas pārskatu (12.10.2020.)

VI_atzinums_par_testesanas_parskatu