Attīstības projekti

Saules paneļu elektrostacijas 100kW izbūve Lenču ielā 27, Cēsīs

Projekta mērķis ir veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu ūdenssaimniecībā, uzstādot saules paneļu elektrostaciju 100kW Cēsu pilsētas atdzelžotavas teritorijā, kur visa saražotā elektroenerģija tiks izmantota pašpatēriņam- atdzelžotavas…

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta

Projekta ietvaros tika realizēti 3 būvdarbu līgumi: kanalizācijas tīklu izbūve (3,1 km)  Amatas novada Agras ciemā, pievienojot Agru Cēsu pilsētas kanalizācijas sistēmai, kanalizācijas tīklu izbūve…

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārta

Projekta ietvaros tika realizēti 2 būvdarbu līgumi: ierīkota jauna pazemes ūdeņu atradne Gaujaslīčos, Gaujaslīču ielā 21, izbūvējot 4 jaunus ūdens ieguves urbumus, kanalizācijas kolektora pārbūve…

Priekuļu novada Priekuļu pagasta Jāņmuižas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija

Rekonstruētas Jāņmuižas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārta

Projekta ietvaros tika realizēti 3 iekārtu piegādes līgumi un 11 būvdarbu līgumi: iegādātas jaunas tīklu apkalpošanas iekārtas: hidrodinamiskā mašīna tīklu skalojamā mašīna, kravas pašizgāzējs, mazgabarīta…

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās”

Projekta ietvaros realizēts 1 iekārtu piegādes līgums un 2 būvdarbu līgumi: iegādātas noplūžu meklēšanas iekārtas; veikta NAI rekonstrukcija, nodrošinot slāpekļa un fosfora attīrīšanu; izbūvēta 2.pacēluma…

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta I kārta

pabeigta NAI būvniecība; veikta Krasta ielas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un aprīkošana un spiedvada izbūve (4,2 km); izbūvētas Cēsu pilsētas atdzelžošanas iekārtas; izbūvētas jaunas artēziskās…