Iepirkumi

 

ID Nosaukums Izsludināšanas datums Pieteikšanās termiņš Statuss
2024.gads
VINDA2024/09 Sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīklu remonts ar oderēšanas metodi Lenču ielas posmos Cēsīs (http://www.eis.gov.lv/e-konkursi) 10.07.2024. 25.07.2024.
VINDA2024/08 Dabasgāzes piegāde Cēsu pilsētas SIA “Vinda” vajadzībām 05.06.2024. 10.06.2024. Noslēdzies
VINDA2024/07 Sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīklu remonts ar oderēšanas metodi Lenču ielas posmos Cēsīs (http://www.eis.gov.lv/e-konkursi) 05.06.2024. 27.06.2024. Pārtraukts iepirkums
VINDA2024/06 Divu (2) N1 kategorijas kravas automobiļu piegāde. 02.04.2024. 16.04.2024. Noslēdzies
VINDA2024/05 Būvuzraudzība būvdarbu līgumam “Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajā un caurlaides ēkās un garāžas-darbnīcu ēkā Valmieras ielā 10, Cēsīs”(publicēts http://www.iepirkumi.lv) 08.03.2024. 14.03.2024. Noslēdzies
VINDA2024/04 Cauruļvadu CCTV diagnostikas specializētās automašīnas iegāde (http://www.eis.gov.lv/e-konkursi) 21.02.2024. 14.03.2024. Noslēdzies
VINDA2024/03 Elektroenerģijas piegāde Cēsu pilsētas SIA “Vinda” vajadzībām (http://www.eis.gov.lv/e-konkursi) 16.02.2024. 11.03.2024. Noslēdzies
VINDA2024/02 Līgatnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehniskās ēkas telpu remonts (cenu aptauja) 30.01.2024. 07.02.2024. Noslēdzies
VINDA2024/AF/01 Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajā un caurlaides ēkās un garāžas-darbnīcu ēkā Valmieras ielā 10, Cēsīs  (http://www.eis.gov.lv/e-konkursi) 26.01.2024. 29.02.2024. Noslēdzies
2023.gads
VINDA2023/12 1 (viena) N1 kravas automobiļa piegāde 27.12.2023. 05.01.2024. Noslēdzies
VINDA2023/11 3 (triju) N1 kategorijas automašīnu piegāde (publicēts http://www.eis.gov.lv/e-konkursi) 29.11.2023. 20.12.2023. Pārtraukts iepirkums
VINDA2023/10 Saules paneļu elektrostacijas līdz 50 kW izbūve Cēsu NAI 21.11.2023. 06.12.2023. Noslēdzies
VINDA2023/09 Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde 03.11.2023. 24.11.2023. Noslēdzies
VINDA2023/08 Siltummezgla izbūve administratīvajā ēkā (publicēts (http://iepirkumi.lv) 31.07.2023. 08.08.2023. Noslēdzies
VINDA2023/07 Siltummezgla izbūve administratīvajā ēkā (publicēts (http://iepirkumi.lv) 14.07.2023. 26.07.2023. Noslēdzies bez rezultāta
VINDA2023/06 N2 kategorijas automobiļa piegāde (publicēts http://www.eis.gov.lv/e-konkursi) 14.07.2023. 09.08.2023. Noslēdzies
VINDA2023/05 N1 kategorijas automobiļa piegāde (publicēts http://www.eis.gov.lv/e-konkursi) 14.07.2023. 08.08.2023. Noslēdzies
VINDA2023/04 Ūdenstorņa rezervuāra iekšējo virsmu pretkorozijas apstrāde (publicēts http://iepirkumi.lv) 04.07.2023. 13.07.2023. Noslēdzies bez rezultāta
VINDA2023/03 Dabasgāzes piegāde Cēsu pilsētas SIA “Vinda” vajadzībām 14.06.2023. 15.06.2023. Noslēdzies
VINDA2023/02 Elektroenerģijas piegāde Cēsu pilsētas SIA “Vinda” vajadzībām  (publicēts http://www.eis.gov.lv/e-konkursi) 15.02.2023. 09.03.2023. Noslēdzies
VINDA2023/01 Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana 3 (triju) ekspluatācijā nodotu ēku energoefektivitātes uzlabošanai 26.01.2023. 14.02.2023. Noslēdzies
2022.gads
VINDA2022/04 Elektroenerģijas iegāde Cēsu pilsētas SIA “Vinda” vajadzībām uz 2 mēnešiem 29.12.2022. 11.01.2023. Noslēdzies
VINDA2022/03 Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde 08.11.2022. 23.11.2022. Noslēdzies
VINDA2022/02 Dabasgāzes piegāde Cēsu pilsētas SIA “Vinda” 10.06.2022. 15.06.2022. Noslēdzies
VINDA2022/01_ERAF Saules paneļu elektrostacijas 100kW izbūve Lenču ielā 27, Cēsīs (http://www.eis.gov.lv/e-konkursi) 27.01.2022. 22.02.2022. Noslēdzies
2021.gads
VINDA2021/10 Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde 01.11.2021. 16.11.2021. Noslēdzies
VINDA2021/09 Elektroenerģijas iegāde Cēsu pilsētas SIA “Vinda” vajadzībām 13.09.2021. 28.09.2021. Noslēdzies
VINDA2021/08 Inženiertehniskās būvuzraudzības veikšana būvdarbu līgumam “Dzeramā ūdens pazemes rezervuāra pārbūve II pacēluma ūdens sūkņu stacijai” 30.06.2021. 12.07.2021. Noslēdzies
VINDA2021/07 Šķidrā  kurināmā (dīzeļdegvielas) apkures katla nomaiņa notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. 17.06.2021. 29.06.2021. Noslēdzies
VINDA2021/06 Gaisa pūtēja iegāde Cēsu pilsētas NAI 17.05.2021. 11.06.2021. Noslēdzies
VINDA2021/05 Būvdarbi – “Dzeramā ūdens pazemes rezervuāru pārbūve II pacēluma ūdens sūkņu stacijai” 10.06.2021. 12.07.2021. Noslēdzies
VINDA2021/04 Dabasgāzes piegāde Cēsu pilsētas SIA “Vinda” 18.05.2021. 31.05.2021. Noslēdzies
VINDA2021/03 Pašattīrošo restu piegāde notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 11.05.2021. 12.05.2021. Noslēdzies
VINDA2021/02 Būvprojekta „II pacēluma ŪSS ūdens rezervuāra ar kadastra apzīmējumu 42010090318053 pārbūve“ būvekspertīze 22.04.2021. 30.04.2021. Noslēdzies
VINDA2021/01 Traktora piegāde Cēsu pilsētas SIA “Vinda” 25.03.2021. 19.04.2021. Noslēdzies
2020.gads
VINDA2020/07 Ielas ūdensvada izbūve Rīgas (posmā no Katrīnkalna ielas līdz Agras ielai) un Agras ielās Cēsīs, Cēsu novadā ar “beztranšejas” metodi. 06.11.2020. 16.11.2020. Noslēdzies
VINDA2020/06 Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde 02.11.2020. 13.11.2020. Noslēdzies
VINDA2020/05 Būvprojekta izstrāde dzeramā ūdens pazemes rezervuāra pārbūvei II pacēluma sūkņu stacijai Leona Paegles ielā 2c Cēsīs 28.09.2020. 13.10.2020. Noslēdzies
VINDA2020/04 Iekšpagalma labiekārtošana – betonētā laukuma daļas seguma demontāža un asfaltētā seguma atjaunošana 21.07.2020. 29.07.2020. Noslēdzies
VINDA2020/03 Dabasgāzes piegādes iepirkums 03.06.2020. 11.06.2020. Noslēdzies
VINDA2020/02_KF Ūdensvada un kanalizācijas cauruļvada izbūve Ezera ielā, Cēsīs 14.05.2020. 26.05.2020. Noslēdzies
VINDA2020/01 Dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana ŪSI janvāris,2020. februāris, 2020. Noslēdzies
2019.gads
VINDA2019/04 Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde 04.11.2019. 20.11.2019. Noslēdzies
VINDA2019/03 Elektroenerģijas piegāde 30.08.2019. 11.09.2019. plkst.10.00 Noslēdzies
VINDA2019/02 Iekšpagalma betonētā laukuma seguma demontāža un asfalta seguma atjaunošana 13.05.2019. 24.05.2019. Noslēdzies
VINDA2019/01 Automašīnas iegāde februāris, 2019. februāris, 2019. Noslēdzies
2018.gads
VINDA2018/08 Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde decembris,2018. 06.12.2018. Noslēdzies
VINDA2018/07 Aukstā ūdens patēriņa mērītāju piegāde oktobris,2018. oktobris, 2018. Noslēdzies
VINDA2018/06
Autoruzraudzības pakalpojumi līgumam “Kanalizācijas tīklu izbūve un pārbūve Cēsu pilsētās” augusts,2018. 20.08.2018. Noslēdzies
VINDA2018/05 I pacēluma ūdenstorņa fasādes remonts jūlijs,2018. 19.07.2018. Noslēdzies
VINDA2018/02_KF Būvuzraudzība un Inženiera pakalpojumi līgumam”Kanalizācijas tīklu izbūve un pārbūve Cēsu pilsētā” 06.07.2018. 19.07.2018. Noslēdzies
VINDA2018/04 Administratīvās ēkas sētas remonts 20.06.2018. 28.07.2018. Noslēdzies
VINDA2018/01_KF Kanalizācijas tīklu izbūve un pārbūve Cēsu pilsētā 15.06.2018. 19.07.2018. Noslēdzies
VINDA2018/03 TV inspekcijas sistēmas iegāde kanalizācijas tīklu izpētes veikšanai 03.2018. 03.2018. Noslēdzies
VINDA2018/02 Dabasgāzes piegādes iepirkums 06.06.2018. 13.06.2018. Noslēdzies
VINDA2018/01 Būvprojekta izstrāde angāra tipa garāžas būvniecībai un angāra būvniecība Cēsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā 31.01.2018. 02.03.2018. Noslēdzies
2017.gads
VINDA2017/09_KF Būvprojektu sagatavošana kanalizācijas tīklu izbūvei un pārbūvei Cēsīs 07.12.2017. 15.12.2017. Noslēdzies
VINDA2017/08 Uzņēmuma energoaudita veikšana oktobris,2017 27.10.2017. Noslēdzies
VINDA2017/07_KF Topogrāfiskās izpētes darbu veikšana kanalizācijas tīklu izbūvei Cēsu pilsētā jūlijs 27.07.2017. Noslēdzies
VINDA2017/06 Dabasgāzes piegādes iepirkums marts-maijs 2017 05.06.2017. Noslēdzies
VINDA2017/05_KF Būvprojektu sagatavošana un autoruzraudzība kanalizācijas tīklu izbūvei un pārbūvei Cēsīs 01.06.2017. 09.06.2017. Beidzies bez rezultāta
VINDA2017/04 Katlu mājas ēkas nojaukšana NAI 18.05.2017. 24.05.2017. Noslēdzies
VINDA2017/03 Elektroenerģijas piegāde Cēsu pilsētas SIA “Vinda” 22.03.2017. 30.03.2017. Noslēdzies
VINDA2017/02 Aukstā ūdens patēriņa mērītāju piegāde 28.02.2017. 14.03.2017. Noslēdzies
VINDA2017/01 Automašīnas iegāde 10.01.2017. tirgus izpēte Noslēdzies
2016.gads
VINDA2016/02_KF Būvuzraudzība un Inženiera pakalpojumi līgumam “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” 29.04.2016. 17.05.2016. Noslēdzies
VINDA2016/01_KF “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” 21.04.2016. 24.05.2016. Noslēdzies