Iepirkumi

ID Nosaukums Izsludināšanas datums Pieteikšanās termiņš Statuss
2020.gads
VINDA2020/04 Iekšpagalma labiekārtošana – betonētā laukuma daļas seguma demontāža un asfaltētā seguma atjaunošana 21.07.2020. 29.07.2020. Noslēdzies
VINDA2020/03 Dabasgāzes piegādes iepirkums 03.06.2020. 11.06.2020. Noslēdzies
VINDA2020/02_KF Ūdensvada un kanalizācijas cauruļvada izbūve Ezera ielā, Cēsīs 14.05.2020. 26.05.2020. Noslēdzies
VINDA2020/01 Dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana ŪSI janvāris,2020. februāris, 2020. Noslēdzies
2019.gads
VINDA2019/04 Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde 04.11.2019. 20.11.2019. Noslēdzies
VINDA2019/03 Elektroenerģijas piegāde 30.08.2019. 11.09.2019. plkst.10.00 Noslēdzies
VINDA2019/02 Iekšpagalma betonētā laukuma seguma demontāža un asfalta seguma atjaunošana 13.05.2019. 24.05.2019. Noslēdzies
VINDA2019/01 Automašīnas iegāde februāris, 2019. februāris, 2019. Noslēdzies
2018.gads
VINDA2018/08 Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde decembris,2018. 06.12.2018. Noslēdzies
VINDA2018/07 Aukstā ūdens patēriņa mērītāju piegāde oktobris,2018. oktobris, 2018. Noslēdzies
VINDA2018/06
Autoruzraudzības pakalpojumi līgumam “Kanalizācijas tīklu izbūve un pārbūve Cēsu pilsētās” augusts,2018. 20.08.2018. Noslēdzies
VINDA2018/05 I pacēluma ūdenstorņa fasādes remonts jūlijs,2018. 19.07.2018. Noslēdzies
VINDA2018/02_KF Būvuzraudzība un Inženiera pakalpojumi līgumam”Kanalizācijas tīklu izbūve un pārbūve Cēsu pilsētā” 06.07.2018. 19.07.2018. Noslēdzies
VINDA2018/04 Administratīvās ēkas sētas remonts 20.06.2018. 28.07.2018. Noslēdzies
VINDA2018/01_KF Kanalizācijas tīklu izbūve un pārbūve Cēsu pilsētā 15.06.2018. 19.07.2018. Noslēdzies
VINDA2018/03 TV inspekcijas sistēmas iegāde kanalizācijas tīklu izpētes veikšanai 03.2018. 03.2018. Noslēdzies
VINDA2018/02 Dabasgāzes piegādes iepirkums 06.06.2018. 13.06.2018. Noslēdzies
VINDA2018/01 Būvprojekta izstrāde angāra tipa garāžas būvniecībai un angāra būvniecība Cēsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā 31.01.2018. 02.03.2018. Noslēdzies
2017.gads
VINDA2017/09_KF Būvprojektu sagatavošana kanalizācijas tīklu izbūvei un pārbūvei Cēsīs 07.12.2017. 15.12.2017. Noslēdzies
VINDA2017/08 Uzņēmuma energoaudita veikšana oktobris,2017 27.10.2017. Noslēdzies
VINDA2017/07_KF Topogrāfiskās izpētes darbu veikšana kanalizācijas tīklu izbūvei Cēsu pilsētā jūlijs 27.07.2017. Noslēdzies
VINDA2017/06 Dabasgāzes piegādes iepirkums marts-maijs 2017 05.06.2017. Noslēdzies
VINDA2017/05_KF Būvprojektu sagatavošana un autoruzraudzība kanalizācijas tīklu izbūvei un pārbūvei Cēsīs 01.06.2017. 09.06.2017. Beidzies bez rezultāta
VINDA2017/04 Katlu mājas ēkas nojaukšana NAI 18.05.2017. 24.05.2017. Noslēdzies
VINDA2017/03 Elektroenerģijas piegāde Cēsu pilsētas SIA “Vinda” 22.03.2017. 30.03.2017. Noslēdzies
VINDA2017/02 Aukstā ūdens patēriņa mērītāju piegāde 28.02.2017. 14.03.2017. Noslēdzies
VINDA2017/01 Automašīnas iegāde 10.01.2017. tirgus izpēte Noslēdzies
2016.gads
VINDA2016/02_KF Būvuzraudzība un Inženiera pakalpojumi līgumam “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” 29.04.2016. 17.05.2016. Noslēdzies
VINDA2016/01_KF “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” 21.04.2016. 24.05.2016. Noslēdzies