Pārskati

Finanšu pārskati par 2021.gadu

Gada pārskats 2021

Neauditēti finanšu pārskati par 2021.gada 1, 2.un 3.ceturksni

2021.g.3.cet..xlsx

2021.g.2.cet..xlsx

2021.g.1.cet..xlsx

Auditēts 2020.gada pārskats

Gada parskats 2020

Auditēts 2019.gada pārskats

gada_parskats_2019

Auditēts 2017.gada pārskats.

gada_parskats 2017

Auditēts 2018.gada pārskats.

gada_parskats 2018

Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati
Kapitālsabiedrības organizatoriskā struktūra