Ūdens analīzes

Cēsu pilsētas un Līgatnes centralizētās ūdensapgādes tīklos padotā dzeramā ūdens kvalitāte ir atbilstoša  LR MK noteikumiem Nr. 235 ‘’Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība’’, tā tiek regulāri kontrolēta un ir nemainīgi atbilstoša prasībām.

Plašāki dzeramā ūdens testēšanas pārskati 

Cēsis

BIOR_TP_PV-2024-P-26643_V1_5668

Krīvi, Vaives pagasts

BIOR_TP_PV-2024-P-26644_V1_5669

Rīdzene, Vaives pagasts

BIOR_TP_PV-2024-P-26645_V1_5670

Jāņmuiža

BIOR_TP_PV-2024-P-26646_V1_5671

Dzeramā ūdens testēšanas pārskati 2024.gada aprīlī

Cēsis

auctoritas_parskats_5668-24

Līgatne

auctoritas_parskats_5707-24

auctoritas_parskats_5706-24

auctoritas_parskats_5705-24

auctoritas_parskats_5704-24

Krīvi, Vaives pagasts

auctoritas_parskats_5669-24

Rīdzene, Vaives pagasts

auctoritas_parskats_5670-24

Jāņmuiža

auctoritas_parskats_5671-24

Dzeramā ūdens testēšanas pārskati 2024.gada februārī

Cēsis

auctoritas_parskats_2161-24

Līgatne

auctoritas_parskats_2553-24

Dzeramā ūdens testēšanas pārskati 2023.gada novembrī

auctoritas_parskats_14916-23

auctoritas_parskats_14917-23

auctoritas_parskats_15332-23

Dzeramā ūdens testēšanas pārskati 2023.gada augustā

auctoritas_parskats_10126-23

auctoritas_parskats_10127-23

auctoritas_parskats_10128-23

Dzeramā ūdens testēšanas pārskati 2023.gada maijā

auctoritas_parskats_6215-23

auctoritas_parskats_6216-23

auctoritas_parskats_6217-23

Dzeramā ūdens testēšanas pārskati 2023.gada februārī

auctoritas_parskats_1579-23

auctoritas_parskats_1580-23

auctoritas_parskats_1581-23

Dzeramā ūdens testēšanas pārskati 2022.gada novembrī

auctoritas_parskats_13278-22

auctoritas_parskats_13279-22

auctoritas_parskats_13280-22

Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2022.gada augustā 

testesanas_parskats_8553_22

testesanas_parskats_8554_22

testesanas_parskats_8555_22

Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2022.gada maijā

auctoritas_parskats_5336-22

auctoritas_parskats_5337-22

auctoritas_parskats_5338-22

Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2022.gada februārī

auctoritas_parskats_1147-22

auctoritas_parskats_1148-22

auctoritas_parskats_1149-22

Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2021.gada novembrī

auctoritas_parskats_12965-21

auctoritas_parskats_12966-21

auctoritas_parskats_12967-21

Veselības inspekcijas dzeramā ūdens auditmonitoringa rezultāti.

Atzinums par testēšanas pārskatu_SIA Vinda_11.11.2021

Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2021.gada augustā

Testesanas_parskats_11082021

Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2021.gada maijā

Testesanas_parskati_05052021

Veselibas_inspekcijas_testesanas_parskats

Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2021.gada februārī

testesanas_parskati_03022021

Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2020.gada novembrī

testesanas_parskati_11112020

Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2020.gada augustā. 

testesanas_parskati_12_08_2020

Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2020.gada maijā.

testesanas_parskati_u_12052020

Dzeramā ūdens analīžu rezultāti 2020.gada februārī.

testesanas_parskati_12022020